Chubb life chi trả quyền lợi cho khách hàng bị ngã gãy xương bàn tay

Khách hàng Nguyễn Hữu Bình tại Hà Nội gặp rủi ro ngã xe máy bị gãy xương bàn tay. Sau khi khách hàng làm claim yêu cầu bồi thường online trên website của Chubb Life Việt Nam, Công ty BHNT Chubb là nhanh chóng chấp nhận và bồi thường tổn thất do tai nạn cho khách hàng với tổng số tiền là 18.000.000đ.

Cảm nhận của khách hàng sau khi tai qua nạn khỏi và nhận được bồi thường