Chubb Life thực thi lời hứa với khách hàng

Số tiền 183.600.000đ là số tiền Chubb vừa trả cho Khách hàng

Thông tin khách hàng

Khách hàng: Nguyễn Thị D (xin phép được giấu tên). Đ/c: Phúc Thọ, Hà Nội. Tham gia bảo hiểm mới được 6 tháng . Đã đóng phí 3 quý.

Sự kiện bảo hiểm

Khi đi khám sức khoẻ thì phát hiện K giáp giai đoạn 1 (trước đó không hề có biểu hiện ốm sốt hay đau sưng gì mà chỉ thấy khản tiếng).

Chi trả quyền lợi mắc bệnh ung thư và nan y

Ngay lập tức khi nhận đủ giấy tờ Chubb Life đã ra thư chi trả 183,6 triệu cho khách hàng. Với các quyền lợi theo hợp đồng ký kết.