Tai nạn ngã gãy xương mặt được Chubb Life chi trả 25 triệu

Sự kiện bảo hiểm

Khách hàng Nguyễn Khánh Tùng tham gia Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng mệnh giá 500 triệu. Anh không may tai nạn gãy xương mặt, nằm viện điều trị 8 ngày.

Chubb life chi trả

Công ty Chubb life thanh toán:

25 triệu cho gãy xương mặt

4tr cho thời gian nằm viện

2tr cho điều trị tổn thương.

Tổng cộng 31 triệu.

Với số tiền này giúp anh chữa trị và bù đắp những tháng ngày anh nghỉ việc không tạo ra thu nhập.