Chăm sóc khách hàng Chubb Life

Giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm

Bạn có biết rằng hầu hết các trường hợp nộp thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng Chubb Life chỉ cần làm online? Thủ tục đơn giản, trành rườm rà, phiền nhiễu cho khách hàng và chi trả nhanh chóng là mục tiêu Chăm sóc khách hàng số 1 tại Bảo hiểm Chubb.

Trình tự nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

1. Nộp hồ sơ yêu cầu: có 02 cách

  • Liên hệ với Đại diện kinh doanh/ Đại lý thu phí Bảo hiểm để hỗ trợ làm Hồ sơ yêu cầu.
  • Điền hồ sơ trực tuyến trên website: https://www.baohiemchubblife.vn  (chỉ áp dụng cho sự kiện bảo hiểm hỗ trợ nằm viện và thương tật do tai nạn)

 

2. Hoàn thiện Hồ sơ yêu cầu, bao gồm:

– Phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu) đã được khai đầy đủ, chính xác. (Tải về)

– Thư chấp thuận/ủy quyền cho Chubb Life thu thập thông tin có xác nhận của chính quyền địa phương. (Tải về)

– Bằng chứng hợp pháp về Sự kiện Bảo hiểm xảy ra (Giấy chứng tử, biên bản tai nạn, hồ sơ y tế, Biên bản giám định thương tật, bản gốc hoặc bản sao có chứng thực các hóa đơn tài chính cho chi phí nằm viện, bảng kê chi phí nằm viện, giấy xác nhận điều trị tại Khoa hồi sức tích cực và/hoặc những tài liệu khác) theo yêu cầu của Chubb Life phù hợp với quy định của pháp luật.

– Bằng chứng hợp pháp vể quyền nhận tiền bảo hiểm (Giấy ủy quyền, bản sao y các giấy tờ chứng minh nhân thân và chứng minh các mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, cấp dưỡng). (Tải về)

– Bản gốc Hợp đồng Bảo hiểm và tất cả các bản phụ lục, các bản đính kèm, các tài liệu đưa vào tham chiếu (nếu có).

Thời hạn nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm

– Người được Bảo hiểm tử vong: Hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày Người được Bảo hiểm tử vong.

– Người được Bảo hiểm bị tàn tật do tai nạn hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Mười hai (12) tháng kể từ ngày Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

 Người được Bảo hiểm mắc Bệnh Nan y/ Bệnh ung thư: Mười hai (12) tháng kể từ ngày Người được Bảo hiểm được chẩn đoán xác định mắc Bệnh Nan y/ Bệnh ung thư.

– Người được Bảo hiểm nằm viện nội trú tại các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế hoặc Người được Bảo hiểm bị chấn thương do Tai nạn dẫn đến tổn thương nội tạng hay tổn thương xương khớp hoặc bị bỏng do Tai nạn: Mười hai (12) tháng kể từ ngày Người được Bảo hiểm xuất viện hoặc kể từ ngày Bác sĩ chẩn đoán xác nhận Người được Bảo hiểm bị tổn thương xương, khớp, dây chằng hay bị gãy xương.

Thời hạn giải quyết quyền lợi Bảo hiểm

Chubb Life có trách nhiệm giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm cho Người nhận Quyền lợi Bảo hiểm trong thời gian ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được tài liệu đầy đủ và hợp lệ theo yêu cầu của Chubb Life.