Gói bảo hiểm Cao niên toàn diện

✦ Độ tuổi tham gia bảo hiểm được mở rộng lên đến 80
✦ Bảo vệ toàn diện và dài hạn với Quyền lợi bảo hiểm lên đến 90 tuổi
✦ Quyền lợi Tuổi vàng với tài khoản cộng thêm
Trang chủ > Gói Bảo hiểm mới nhất của Chubb Life

Đến tuổi nghỉ hưu, điều quý giá nhất mà các bậc cao niên mong muốn là được làm những điều họ yêu thích, giúp họ thấy cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị cho con cháu, và quan trọng hơn hết là sự yên tâm về tài chính trước những rủi ro của tuổi xế chiều. Với “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện”, Chubb Life mong muốn dành sản phẩm này cho những người đang ở độ tuổi từ 55 đến 80 tuổi, để họ có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tài chính, đảm bảo vui sống an nhàn, thực hiện những ước nguyện của bản thân và luôn yên tâm rằng mọi việc sẽ được chu toàn.

Thông tin cơ bản về Gói bảo hiểm Cao niên toàn diện

  • Tuổi tham gia: Từ 55 tháng tuổi đến 80 tuổi
  • Thời hạn BH: Kể từ ngày Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực đến Ngày đáo niên khi NĐBH đạt 99 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: Trong 4 năm đầu tiên BMBH phải đóng đủ Phí Bảo hiểm cơ bản, những năm sau có thể đóng phí linh loạt

Lợi ích nổi bật của Gói bảo hiểm Cao niên toàn diện

  1. Độ tuổi tham gia bảo hiểm được mở rộng lên đến 80 tuổi với mức phí cạnh tranh.
  2. Bảo vệ toàn diện và dài hạn với Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan y và Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan Y đến tuổi 90.
  3. Tài khoản sinh lời ổn định với Quyền lợi Duy trì Hợp đồng.
  4. Kỷ niệm tuổi 90 với khoản cộng thêm vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng thông qua Quyền lợi Tuổi vàng.

Những quyền lợi của Gói bảo hiểm Cao niên toàn diện

Bảo vệ khách hàng đến 99 tuổi

Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng giá trị lớn nhất của:
• Tổng số Phí bảo hiểm đã đóng trừ đi số tiền mà BMBH đã rút từ GTTKHĐ (nếu có); hoặc
• GTTKHĐ; hoặc
• Số tiền bằng Mệnh giá Sản phẩm(*) trừ đi Số tiền Bảo hiểm đã chi trả (nếu có).

(*) Trường hợp Sự kiện Bảo hiểm xảy ra trong vòng 4 Năm hợp đồng đầu tiên thì Mệnh giá Sản phẩm sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ như sau:

Thời điểm Sự kiện Bảo hiểm xảy raNăm hợp đồng 1Năm hợp đồng 2Năm hợp đồng 3Năm hợp đồng 5Năm hợp đồng 5 trở đi
Tỷ lệ20%40%60%80%100%

Bảo vệ khách hàng đến 75 tuổi.

Nếu Người được Bảo hiểm (NĐBH) bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH) của quyền lợi này.

Nếu NĐBH được chẩn đoán mắc Bệnh Nan Y trước khi đạt 90 Tuổi bảo hiểm, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 10% Mệnh giá sản phẩm (“MGSP”) (*).
Quyền lợi này chỉ chi trả cho trường hợp BMBH tham gia Lựa chọn B.

Trong trường hợp Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y được chấp nhận chi trả, Chubb Life sẽ chi trả thêm Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan Y với Số tiền Bảo hiểm bằng 02% MGSP để hỗ trợ chi phí cho NĐBH điều trị Bệnh Nan Y.
Quyền lợi này chỉ chi trả cho trường hợp BMBH tham gia Lựa chọn B.

Vào Ngày đáo niên của Năm hợp đồng thứ 05 và mỗi 05 Năm hợp đồng sau đó, BMBH sẽ được nhận
một khoản bằng 50% Phí Bảo hiểm cơ bản được ghi nhận trên Trang Thông tin Chi tiết Hợp đồng Bảo hiểm, và được tích lũy vào GTTKHĐ.

Chubb Life sẽ chi trả một khoản bằng 50% tổng Phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ tính từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm vào Ngày đáo niên ngay sau ngày sinh nhật 90 của NĐBH và được tích lũy vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng (“GTTKHĐ”).

Chubb Life sẽ chi trả 100% GTTKHĐ vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm

BMBH được hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Khoản lãi này được dựa trên dự báo tỷ suất lợi nhuận đầu tư dự kiến và sẽ được đưa vào GTTKHĐ dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố. Chubb Life cam kết mức lãi suất tối thiểu là 3%/năm trong 10 Năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ Năm hợp đồng thứ 11 đến Năm hợp đồng thứ 15 và 1,5%/năm trong những Năm hợp đồng còn lại.

BMBH có thể rút một phần GTTKHĐ với mức tối đa lên đến 80% của Giá trị Hoàn lại.

Ví dụ minh hoạ về Gói bảo hiểm Cao niên toàn diện

Để hình dung cụ thể hơn về Gói bảo hiểm Cao niên của Chubb Life, mời bạn xem ví dụ cụ thể sau đây:

Khách hàng Trần Văn A, 60 tuổi. Mua sản phẩm Quyền lợi Cao niên toàn diện Mệnh giá 500 triệu, lựa chọn A.

  • Phí Bảo hiểm cơ bản: 35 triệu
  • Thời hạn đóng phí: 15 năm
Quyền lợi Tài chính của Khách hàng A
TuổiQuyền lợi duy trì Hợp đồngGiá trị tài khoản hợp đồng
6517.500.000-
7017.500.000-
7517.500.000815.500.000
851.690.000.000
90QL tuổi vàng
79.500.000
2.510.000.000
995.010.000.000
Quyền lợi Bảo vệ của Khách hàng A
Quyền lợi bảo vệNội dung
Quyền lợi Tuổi vàngChubb Life sẽ chi trả một khoản bằng 50% tổng Phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ tính từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm vào Ngày đáo niên ngay sau ngày sinh nhật 90 của NĐBH và được tích lũy vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng (“GTTKHĐ”).
Quyền lợi Duy trì Hợp đồngVào Ngày đáo niên của Năm hợp đồng thứ 05 và mỗi 05 Năm hợp đồng sau đó, BMBH sẽ được nhận một khoản bằng 50% Phí Bảo hiểm cơ bản được ghi nhận trên Trang Thông tin Chi tiết Hợp đồng Bảo hiểm, và được tích lũy vào GTTKHĐ.
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan YNếu NĐBH được chẩn đoán mắc Bệnh Nan Y trước khi đạt 90 Tuổi bảo hiểm, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 10% Mệnh giá sản phẩm (“MGSP”) (*).
Quyền lợi này chỉ chi trả cho trường hợp BMBH tham gia Lựa chọn B.
Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan YTrong trường hợp Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y được chấp nhận chi trả, Chubb Life sẽ chi trả thêm Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan Y với Số tiền Bảo hiểm bằng 02% MGSP để hỗ trợ chi phí cho NĐBH điều trị Bệnh Nan Y.
Quyền lợi này chỉ chi trả cho trường hợp BMBH tham gia Lựa chọn B.
Quyền lợi Đáo hạnChubb Life sẽ chi trả 100% GTTKHĐ vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm.
Quyền lợi bảo hiểm Tử vongBảo vệ khách hàng đến 99 tuổi.
Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng giá trị lớn nhất của:
• Tổng số Phí bảo hiểm đã đóng trừ đi số tiền mà BMBH đã rút từ GTTKHĐ (nếu có); hoặc
• GTTKHĐ; hoặc
• Số tiền bằng Mệnh giá Sản phẩm(*) trừ đi Số tiền Bảo hiểm đã chi trả (nếu có)
Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễnBảo vệ khách hàng đến 75 tuổi.
Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng giá trị lớn nhất của:
• Tổng số Phí bảo hiểm đã đóng trừ đi số tiền mà BMBH đã rút từ GTTKHĐ (nếu có); hoặc
• GTTKHĐ; hoặc
• Số tiền bằng Mệnh giá Sản phẩm(*) trừ đi Số tiền Bảo hiểm đã chi trả (nếu có)

“Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện” còn là một món quà vô cùng ý nghĩa, nhân văn, để con cháu thể hiện lòng biết ơn và hiếu đạo đối với những bậc sinh thành dưỡng dục – những người đã dành trọn cuộc đời mình để vun vén cho gia đình, đóng góp cho xã hội.

Đăng ký tư vấn Gói bảo hiểm Cao niên toàn diện

Được Chubb bảo hiểm nghĩa là bạn đang được bảo vệ bởi một trong những nhà Bảo hiểm hàng đầu Thế giới. Với những chuyên gia không chỉ thấu hiểu rủi ro của bạn, mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng những giải pháp phù hợp.