Tổng đài Bảo hiểm Chubb Life

Tổng đài Giải đáp về hợp đồng, thanh toán, thu phí

Dành cho khách hàng đang trong giai đoạn hợp đồng với Chubb Life. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc, khiếu nại cần giải đáp về hợp đồng, hình thức thu phí, claim chi trả…

Tổng đài CSKH: 0283 827 8123

Giải đáp thông tin về các gói bảo hiểm

Dành cho khách hàng đang trong quá trình tìm hiểu về Bảo hiểm Chubb Life, hình thức tham gia cũng như thắc mắc về các quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life.

Tổng đài CSKH: 0945111507

Giải đáp thông tin tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ ứng viên

Dành cho những ứng viên đang tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại Chubb Life

Tổng đài CSKH: 0945111507