Gói bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dài hạn 20 năm

✦ Tạm ứng đến 80% Giá trị Hoàn lại của Hợp đồng
✦ Duy trì hiệu lực ngay cả khi Giá trị Tài khoản Hợp đồng nhỏ hơn 0 đồng
✦ Thưởng đặc biệt bằng 50% tổng Phí bảo hiểm rủi ro
Trang chủ > Gói Bảo hiểm mới nhất của Chubb Life

“Ai cũng muốn được tự do làm những điều mình muốn, nhưng chúng ta chỉ có thể tự do khi làm chủ được tương lai của chính mình.”

Thông tin cơ bản Gói bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dài hạn 20 năm

  • Tuổi tham gia: Từ 01 tháng tuổi đến 45 tuổi
  • Thời hạn BH: 20 năm

Kế hoạch đóng phí Gói bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dài hạn 20 năm

Đóng phí một lần

Bên mua Bảo hiểm chỉ phải đóng Phí Bảo hiểm cơ bản một lần duy nhất vào lúc tham gia bảo hiểm.

Năm hợp đồng% Số tiền thực đóng
115%
Từ năm thứ 2 trở đi5%
Đóng phí 3 năm

Bên mua Bảo hiểm chỉ phải đóng Phí Bảo hiểm cơ bản trong 3 năm hợp đồng đầu tiên.

Năm hợp đồng% Phí Bảo hiểm cơ bản% Số tiền thực đóng vượt quá Phí Bảo hiểm cơ bản
145%7.5%
27.5%5%
35%5%
Từ năm thứ 4 trở đi-5%
Đóng phí 5 năm

Bên mua Bảo hiểm chỉ phải đóng Phí Bảo hiểm cơ bản trong 5 năm hợp đồng đầu tiên.

Năm hợp đồng% Phí Bảo hiểm cơ bản% Số tiền thực đóng vượt quá Phí Bảo hiểm cơ bản
160%10%
210%5%
35%5%
45%5%
55%5%
Từ năm thứ 6 trở đi-5%

Ưu điểm nổi bật của Gói bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dài hạn 20 năm

1. Với thời hạn đóng phí ngắn và cách đóng phí linh hoạt, khách hàng sẽ được bảo vệ với Mệnh giá Bảo hiểm cao trong suốt 20 năm.
2. Hợp đồng Bảo hiểm được đảm bảo có hiệu lực ngay cả khi Giá trị Tài khoản nhỏ hơn 0.
3. Khách hàng sẽ nhận được thêm Quyền lợi thưởng đặc biệt nếu chưa nhận được quyền lợi bảo hiểm nào trước ngày đáo hạn.
4. Khách hàng có thể đóng thêm phí theo khả năng tài chính để nhận được Quyền lợi đáo hạn cao.
5. Khách hàng sẽ được bảo vệ ngay từ khi mới chào đời.

Quyền lợi bảo hiểm của Gói bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dài hạn 20 năm

Quyền lợi Bảo hiểmSố tiền chi trả
Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bảnChubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng
Các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng
Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
Trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong do tai nạnChubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm lên đến 03 lần Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Gia tăng này tùy thuộc vào tình huống tai nạn
Trường hợp Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạnChubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm (*) nếu Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn dẫn đến: Bỏng, tàn tật, chấn thương nội tạng
Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễnChubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh nan yChubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này nếu Người được Bảo hiểm được Bác sĩ chẩn đoán mắc phải một trong các Bệnh Nan Y (35 bệnh cho Người được Bảo hiểm dưới 18 tuổi và 40 bệnh cho Người được Bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên)
Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm Đáo hạnChubb Life sẽ chi trả Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.
Quyền lợi Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lạiKhách hàng được quyền tạm ứng đến 80% Giá trị Hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.
Các quyền lợi đặc biệt khác
Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồngHợp đồng Bảo hiểm được đảm bảo duy trì hiệu lực ngay cả khi Giá trị Tài khoản Hợp đồng nhỏ hơn 0 đồng.
Quyền lợi Thưởng đặc biệtChubb Life sẽ chi trả thêm một khoản thưởng đặc biệt bằng 50% tổng Phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của các quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực đến ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm.

Nhóm sản phẩm Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm được thiết kế nhằm đáp ứng tối ưu hơn nữa những nhu cầu được bảo vệ của khách hàng cùng mong muốn tiếp tục duy trì mức sống cao cho những người thân yêu khi bản thân gặp chuyện không may. Khi tham gia Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm, khách hàng sẽ nhận được sự bảo vệ tài chính toàn diện với nhiều quyền lợi ưu việt hơn hẳn.

Đăng ký tư vấn Gói bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dài hạn 20 năm

Được Chubb bảo hiểm nghĩa là bạn đang được bảo vệ bởi một trong những nhà Bảo hiểm hàng đầu Thế giới. Với những chuyên gia không chỉ thấu hiểu rủi ro của bạn, mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng những giải pháp phù hợp.