Gói Bảo hiểm Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời Quyền Lợi Cao Cấp 2015

Trang chủ > Gói Bảo hiểm mới nhất của Chubb Life

Những Ưu Điểm Nổi Bật Của Gói Bảo hiểm Quyền lợi cao cấp 2015

  • Với mức phí bảo hiểm cực kỳ cạnh tranh, khách hàng sẽ được bảo vệ với một Mệnh giá Bảo hiểm cao hơn;
  • Với cùng một mức phí đóng vào, khách hàng được hưởng Quyền lợi đầu tư cao hơn;
  • Khách hàng có thể yên tâm rằng nếu chẳng may xảy ra rủi ro, những người thân yêu của mình sẽ được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn ổn định trong suốt 10 năm liên tiếp.

Những Hạng Mục Được Bảo Hiểm Của Gói Bảo hiểm Quyền lợi cao cấp 2015

  • Quyền lợi Bảo hiểm Cơ Bản (bắt buộc): Hay được gọi là Mệnh giá bảo hiểm (MGBH) là Số tiền mà Chubb Life phải chi trả khi người được bảo hiểm tử vong. Cách chi trả phụ thuộc vào lựa chọn A hoặc B (Giải thích ở phần sau).
  • Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng (tùy chọn)
  • QLBH thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (tùy chọn)
  • Quyền lợi Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan y (tùy chọn)
  • Quyền lợi Bảo hiểm hỗ trợ Nằm viện Mở rộng (tùy chọn)

Giải thích các Quyền lợi được Bảo hiểm của Gói Bảo hiểm Quyền lợi cao cấp 2015

1. Quyền lợi Bảo hiểm Cơ Bản (QLBHCB)

Trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm như sau, tùy thuộc vào Lựa chọn A hoặc Lựa chọn B mà khách hàng tham gia:

Lựa chọn A
Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH) nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng bên dưới) hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm (NĐBH), giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.
• Lần thứ nhất, Chubb Life sẽ chi trả giá trị lớn hơn của:
– Giá trị Tài khoản Hợp đồng; hoặc
– 50% của MGBH của QLBHCB nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng bên dưới).
• Phần chênh lệch giữa Số tiền Bảo hiểm đã xác định và lần chi trả thứ nhất (nếu có) sẽ được Chubb Life tiếp tục chi trả làm 10 lần bằng nhau, mỗi lần 1/10, trong 10 năm. Kỳ chi trả đầu tiên được thực hiện sau 01 năm kể từ ngày Chubb Life chấp nhận chi trả QLBHCB.

Lựa chọn B
Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng tổng của MGBH nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng bên dưới) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính
đến ngày tử vong của NĐBH.
• Lần thứ nhất, Chubb Life sẽ chi trả số tiền bằng tổng số của:
– Giá trị Tài khoản Hợp đồng; và
– 50% của MGBH của QLBHCB nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng bên dưới).
• Phần chênh lệch giữa Số tiền Bảo hiểm đã xác định và lần chi trả thứ nhất (nếu có) sẽ được Chubb Life tiếp tục chi trả làm 10 lần bằng nhau, mỗi lần 1/10, trong 10 năm. Kỳ chi trả đầu tiên được thực hiện sau 01 năm kể từ ngày Chubb Life chấp nhận chi trả QLBHCB.

Tùy thuộc vào tuổi của NĐBH khi tử vong, Mệnh giá Bảo hiểm của QLBHCB sẽ được điều chỉnh nhân với tỷ lệ % như sau:

Thời điểm tử vong trước ngày NĐBH tròn:Tỷ lệ phần trăm Mệnh giá Bảo hiểm của QLBHCB:
01 tuổi20%
02 tuổi40%
03 tuổi60%
04 tuổi80%
Từ 04 tuổi trở lên100%

2. Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng

• Trường hợp Người được Bảo hiểm (NĐBH) tử vong do tai nạn:

Tùy thuộc tình huống tai nạn, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo một trong ba trường hợp sau:

– Bằng 03 lần Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH) của Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng nếu NĐBH bị tử vong do Tai nạn khi đang du lịch ở nước ngoài trong chương trình du lịch tham quan nước ngoài do doanh nghiệp du lịch hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức; hoặc

– Bằng 02 lần MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng nếu NĐBH bị tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên Phương tiện giao thông công cộng; hoặc

– Bằng đúng MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng nếu NĐBH bị tử vong do Tai nạn không thuộc hai trường hợp nêu trên.

Khi chi trả Số tiền Bảo hiểm trong trường hợp này, Chubb Life sẽ khấu trừ số tiền đã chi trả trước đó cho trường hợp NĐBH bị chấn thương do tai nạn (nếu có).

• Trường hợp NĐBH bị chấn thương do tai nạn:
Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của MGBH mà khách hàng lựa chọn khi tham gia quyền lợi này nếu NĐBH bị chấn thương do tai nạn dẫn đến các tổn thương cơ thể hay tàn tật sau:
• Chấn thương nội tạng
• Chấn thương xương khớp
• Bỏng
• Tàn tật
Tỷ lệ phần trăm của Mệnh giá Bảo hiểm của quyền lợi này được chi trả theo mức cụ thể quy định trong các Bảng Quyền lợi bảo hiểm trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.

3. Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn

Nếu Người được Bảo hiểm (NĐBH) bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH) của quyền lợi này.

4. Quyền lợi Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan y

Khi tham gia quyền lợi này, Người được Bảo hiểm (NĐBH) sẽ được bảo vệ theo 3 mức độ của các bệnh nan y phổ biến thường gặp: mức độ 1 (giai đoạn đầu) cho 10 bệnh, mức độ 2 (giai đoạn giữa) cho 10 bệnh, và mức độ 3 (giai đoạn nặng) cho 40 bệnh nan y. Vui lòng tham khảo danh sách các Bệnh Nan Y được bảo hiểm quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.
Chubb Life sẽ hỗ trợ NĐBH các chi phí điều trị ngay từ giai đoạn đầu, giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn cho gia đình. Nếu chẳng may bệnh tiến triển đến giai đoạn giữa, khách hàng không cần phải tiếp tục đóng phí bảo hiểm cho Quyền lợi Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan y nhưng quyền lợi vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực và vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chi phí điều trị thông qua những lần nhận được Số tiền Bảo hiểm chi trả bởi Chubb Life. Số lần yêu cầu chi trả quyền lợi này không bị giới hạn nếu tổng Số tiền Bảo hiểm được chi trả cho các mức độ của các bệnh nan y vẫn thuộc phạm vi số tiền được bảo hiểm – 100% MGBH của quyền lợi này.

5. Quyền lợi Bảo hiểm hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

• Quyền lợi hỗ trợ Nằm viện

– Chubb Life chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 100% MGBH của “Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng” cho mỗi Ngày nằm viện để điều trị tại Khoa hồi sức tích cực hoặc điều trị Tổn thương (*) do tai nạn. Riêng trường hợp phải nằm viện điều trị Bệnh (*), NĐBH được nhận QLGBGT này bắt đầu từ Ngày nằm viện thứ ba trở đi cho mỗi lần nằm viện.
– Tổng số Ngày nằm viện được chi trả lên đến 90 ngày trong mỗi Năm hợp đồng và tối đa là 1.000 ngày trong suốt thời gian có hiệu lực của QLBHGT này.

• Quyền lợi hỗ trợ điều trị Tổn thương và Quyền lợi hỗ trợ điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực

• Bên cạnh Số tiền Bảo hiểm chi trả cho mỗi Ngày nằm viện nêu trên, Chubb Life chi trả thêm Số tiền Bảo hiểm bằng:
– 50% MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng cho mỗi Ngày nằm viện để điều trị Tổn thương do tai nạn; hoặc
– 100% MGBH của QLBHGT này cho mỗi Ngày nằm viện tại Khoa hồi sức tích cực.
• Tổng số Ngày nằm viện được chi trả cho mỗi quyền lợi lên đến 45 ngày trong mỗi Năm hợp đồng và tối đa là 100 ngày trong suốt thời gian có hiệu lực của QLBHGT này.

• Quyền lợi hỗ trợ Phẫu thuật

– Chubb Life chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 10 lần MGBH của QLBHGT này nếu NĐBH phải trải qua quá trình Phẫu thuật.
– Chubb Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm này cho 01 lần phẫu thuật trong mỗi Năm hợp đồng và tối đa 05 lần trong suốt thời gian có hiệu lực của QLBHGT này.

• Quyền lợi hỗ trợ Phẫu thuật Đặc biệt

– Chubb Life sẽ chi trả thêm 10 lần MGBH của “Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng” bên cạnh Quyền lợi hỗ trợ Phẫu thuật nêu trên – tổng cộng là 20 lần/Phẫu thuật, nếu NĐBH phải trải qua quá trình phẫu thuật bằng (các) phương pháp dưới đây:
(i) Phẫu thuật mở hộp sọ và thuộc một trong các trường hợp sau đây: phẫu thuật lấy u tuyến yên; chấn thương sọ não bao gồm xuất huyết ngoài màng cứng, xuất huyết dưới màng cứng, xuất huyết nội sọ; phẫu thuật phình mạch máu não; u não.
(ii) Phẫu thuật mở lồng ngực và thuộc một trong các trường hợp sau đây: mổ bắc cầu động mạch vành; thay van tim; phẫu thuật động mạch chủ; cắt bỏ phổi (bao gồm cắt bỏ một thùy hoặc một bên phổi); u trung thất.
– Chubb Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm này cho 01 lần Phẫu thuật có sử dụng các phương pháp nêu trên trong mỗi Năm hợp đồng và tối đa 05 lần trong suốt thời gian có hiệu lực của QLBHGT này.

6. Quyền lợi đầu tư – Quỹ liên kết chung

• Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn

Trong trường hợp Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm, Chubb Life sẽ chi trả Giá trị Tài khoản Hợp đồng ngay sau Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm.

• Giá trị Tài khoản Hợp đồng và Lãi suất bảo đảm

Chubb Life cam kết mức lãi suất tối thiểu áp dụng cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng (“Lãi suất bảo đảm”) là 4%/năm cho 05 Năm hợp đồng đầu tiên, 3%/năm cho 05 Năm hợp đồng kế tiếp và 2%/năm cho những Năm hợp đồng còn lại.

• Rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Khách hàng được quyền rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng với mức tối đa lên đến 80% của Giá trị Hoàn lại (sau khi Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực 01 năm) và chỉ được thực hiện tối đa 02 lần trong mỗi Năm hợp đồng.

• Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại

Khách hàng được quyền tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại của hợp đồng tối đa lên đến 80% Giá trị Hoàn lại.

Đăng ký tư vấn Gói Bảo hiểm Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời Quyền Lợi Cao Cấp 2015

Được Chubb bảo hiểm nghĩa là bạn đang được bảo vệ bởi một trong những nhà Bảo hiểm hàng đầu Thế giới. Với những chuyên gia không chỉ thấu hiểu rủi ro của bạn, mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng những giải pháp phù hợp.