Chubb Life chi trả quyền lợi cho người thân khách hàng bị ung thư dẫn đến tử vong

Thông tin khách hàng

Theo lời chia sẻ của chồng và người tư vấn, trước đó Anh chưa đồng ý cho vợ tham gia BHNT. Tuy nhiên, chị đã thấy được giá trị nhân văn của BHNT nên vẫn quyết định tham gia cho bản thân 1 hợp đồng để không may khi gặp rủi ro sẽ không trở thành gánh nặng cho chồng con.

Sự kiện bảo hiểm

Điều không may đã xảy đến chị bị ung thư và ra đi mãi mãi.

Chubb life chi trả

Ngày 22/10/2020, Chubb Life tổ chức buổi hội thảo tri trả quyền lợi cho khách hàng tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tham gia BHNT không giúp bạn tránh được rủi ro về sức khoẻ nhưng giúp bạn tránh được rủi ro về tài chính. Sinh có hạn, tử bất kỳ. Phàm là người ai cũng như nhau. Chỉ khác nhau ở sự chuẩn bị trước.